گروه کوهنوردی اماوند


معرفی مسئولین و کمیته ها

فرستادن به ایمیل چاپ

رییس گروه : رضا کاظمی

دبیر گروه : حامد خسروی

هیئت اجرایی:

رضا کاظمی(رییس هیئت) - حامد خسروی (دبیر گروه ) - مهدی امیری نژاد (رییس کمیته فنی و آموزشی)- دکتر شیر نژاد( رییس کمیته امداد و نجات و پزشکی ) - مهسا ترابی نژاد (رییس کمیته محیط زیست) - مهدیه رضایی (رییس کمیته روابط عمومی) - زینب یوسفی پور (رییس کمیته فرهنگی ) - ریس کمیته مالی (زهرا خضری مقدم) - مجید پورابراهیمی (نماینده فعلی اعضا در هیئت اجرایی)

 

کارگروههای ذیل که زیر نظر کمیته فنی میباشند:

رضا کاظمی: ریس گروه کوهنوردی

ابراهیم معین الدینی : ریس کارگروه دوچرخه سواری

زینب یوسفی پور: ریس کارگروه غارنوردی

حامد خسروی : ریس کارگروه دره نوردی