گروه کوهنوردی اماوند


مشخصات اعضا

فرستادن به ایمیل چاپ
ردیف نام خانوادگی نام نوع عضویت کد عضویت
1 ابراهیمی رامین اصلی c
883072123
2 ابراهیمی مجد محمد رضا اصلی B
894100343
3 ابراهیم پور رضا اصلی C
912061064
4 آپرناک کاوه اصلی C
921031079
5 احسانی افشین اصلی B
87205177
6 احسانی آوا اصلی C
902041655
7 احمدی فرجام اصلی C
914111072
8 اسماعیلی محبوبه اصلی B
894100344
9 اشرف گنجویی امین اصلی B
922052080
10 افشار سیمین جاوید
874100115
11 الماسی فاطمه اصلی C
902042356
12 امیری مهدی جاوید
87205174
13 امابخش مجتبی اصلی C
883072124
14 امینی زاده محمد هادی اصلی C
914111071
15 ایرانمنش امین اصلی B
914111069
16 ایزدی امیر اصلی C
921022575
17 بیگ زاده محمد اصلی C
903082060
18 پورابراهیمی مجید اصلی B
901011647
19 ترابی مهسا اصلی B
892050135
20 ترابی محمد اصلی C
912061065
21 تهامی مجید اصلی B
901011650
22 جلال الدینی سید امین
اصلی C
921022574
23 جوکار الهام اصلی C
87205175
24 حسن نسب محمد علی اصلی B
894100342
25 خجسته موسوی علی اصلی C
921031078
26 خسروی حامد اصلی B
883072125
27 خضری مقدم نسرین اصلی B
87205172
28 خضری مقدم زهرا جاوید
882040919
29 راستی مژگان موقت
902052457
30 رجایی سمیرا اصلی B
883072122
31 رضایی مهدیه اصلی B
891011429
32 رضایی امین اصلی C
33 سدری مهرداد اصلی C
912042663
34 سجادی مهدی اصلی C
914111070
35 سعید حمید اصلی C
882040918
36 سعید معین اصلی C
891031632
37 سعید مجتبی اصلی C
901011651
38 سعیدی حمید آزمایشی
923070183
39 سلاجه مهدی اصلی C
921022576
40 شهابی عماد اصلی C
913092168
41 شیرنژاد مهری اصلی B
912031461
42 عبدالله زاده الهام اصلی C
902052458
43 عبداللهی آزاده اصلی C
914111073
44 علیان آزمایشی
923070182
45 فدایی جابر اصلی C
882040916
46 قطبی میترا اصلی C
902042053
47 قلعه آقایی ماندانا اصلی B
891011430
48 کاشانی فریبا اصلی C
902042053
49 کاظمی زاده رضا جاوید
87205171
50 کوهستان شهناز اصلی C
912061067
51 گروهی میثم اصلی B
873071512
52 گلبخشی امیر رضا اصلی C
891011431
53 گلستان مژگان اصلی B
912032562
54 گلشن آرا امیر حسین اصلی B
87205179
55 گنجعلیخانی نادر اصلی B
894100339
56 گوهرگزی علیرضا اصلی c 922071581
57 محسنی رحیم اصلی B
902042054
58 معین الدینی ابراهیم اصلی B
894100340
59 ملکی محمدعلی اصلی B
873071514
60 ملکی الناز اصلی C
894100341
61 موسوی سید حسین اصلی C
87205178
62 موسی نژاد هادی اصلی B
883072120
63 موسی نژاد ندا اصلی B
883072121
64 موسی نژاد مریم اصلی C
901011649
65 یوسفی پور زینب اصلی B
892050134
66

کلانتری

حجت اصلی B 932041492
67 حمیدی صادق آزمایشی 932050493
68 اسماعیلی زندی میلاد آزمایشی 88
69 اسماعیلی زندی محمد صادق آزمایشی 89
70 امیری نزاد مهدیه آزمایشی 932041190
71 فروغی غزاله آزمایشی 931030491
72 نخعی مهدی اصلی c 933030187
73 باغگلی احمد اصلی c 931012085
74 زند رضوی میترا آزمایشی 933081695
78 غلامعلی پور فاطمه آزمایشی 933070694
79 شمس الدینی لیلا اصلی c 931030186
80 زند رضوی سیده میترا آزمایشی 933081696
81 تهامی سید یاسین آزمایشی 933092797
82 ابوالحسن زاده مریم آزمایشی 934100798 

اعضای افتخاری گروه:

سید محمد موسوی

محمد ثقة الاسلامی

جواد فدایی

محمد رمضانی

آقای حیدری

مهرداد سلطانی

علی توکلی

علی نیکنفس

محمد فرقانی

محمد مقدری

محمد امیرتیموری

سوزان صدر

عباس ایلاقی

محمد حسین بیجاری

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه کردن