گروه کوهنوردی اماوند


مصوبات جلسه هیئت اجرایی گروه

فرستادن به ایمیل چاپ

مصوبات جلسه ی هیئت اجرایی گروه اماوند  8/7/92
1- تغییر روز برگزاری جلسات هفتگی از سه شنبه به چهارشنبه به دلیل اینکه کمیته ها بتوانند گزارش فعالیت هفتگی خود را در این روز به اعضا بدهند و همچنین ثبت نام و پرداخت هزینه ی برنامه ها توسط اعضا در جلسه انجام گیرد.
2-پرداخت هزینه هر برنامه از شنبه تا چهارشنبه ی هر هفته به سرپرست .
3-کمیته ها موظف به ارسال هر هفته یک مطلب آموزشی مفید و بررسی شده جهت سایت می باشند.
4-دریافت ایده های اعضا درباره ی تغییر محل برگزاری جلسات متناسب با شرایط گروه
5-بررسی عملکرد سرپرستان برنامه ها در پایان هر ماه توسط هیئت اجرایی و اعطاء امتیاز به سرپرستان
6-ترغیب تیم شرکت کننده در برنامه جهت فتح قله با ایده های خاص و هنرمندانه ی سرپرست از جمله اعلام نام اسامی کسانی که قله را فتح نمودند.
7-برگزاری دوره های آموزشی غیر رسمی و رسمی  متناوب جهت اعضای جدید
8-مصوب شد اطلاع رسانی کلیه موارد از این پس توسط وب سایت صورت گیرد و اطلاع رسانی پیامکی جز در موارد خاص حذف گردد و این موضوع توسط پیامک به اطلاع همه ی اعضا برسد.
9-برگزاری جلسه ی بررسی اعضای جدید الورود به گروه جهت ادامه ی فعالیت ایشان در گروه .
10-بررسی هر کمیته توسط کمیته ی های دیگر و اعلام پیشنهادات و انتقادات به مسئولین کمیته ها هر 6 ماه یکبار
11-فرهنگ سازی توقف حاشیه های ایجاده شده و تمرکز برروی هدف اصلی گروه ورزش و کوهنوردی و اشاعه ی اخلاق کوهنوردی
12-پربار سازی جلسات هفتگی جهت ترغیب اعضا به شرکت در جلسات
13-مسئولین کمیته ها ملزم گردیدند در صورت عدم حضور خود در جلسات نماینده ی خود را جهت اطلاع رسانی فعالیت های آن کمیته معرفی و با ایشان هماهنگ باشند.
14-تعامل با گروهها ی موفق کشور در زمینه کوهنوردی (در حال بررسی)
15-دعوت از قهرمانان کوهنوردی کشور (در حال بررسی)شرکت کنندگان در جلسه
1-    آقای رضا کاظمی نژاد  سرپرست گروه اماوند
2-    آقای مهدی امیری نزاد  مسئول کمیته ی فنی
3-    خانم دکتر شیرنژاد مسئول کمیته ی پزشکی
4-    خانم مهسا ترابی مسئول کمیته ی محیط زیست
5-    خانم زینب یوسفی پور  مسئول کمیته فرهنگی
6-    خانم مهدیه رضایی مسئول کمیته روابط عمومی

* جلسات هیئت اجرایی گروه، دوشنبه اول هر ماه برگزار می گردد.


اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه کردن