گروه کوهنوردی اماوند


گزارش سمینار اصول سرپرستی

فرستادن به ایمیل چاپ

 

در این سمینار مباحثی همچون تفاوت گروه و تیم ، روشهای هدایت یک تیم و گروه ، مهارت های سرپرستی ، وظایف و مسئولیت های اصلی سرپرست ، ویژگی های یک سرپرست خوب ،وظایف اعضاء در قبال سرپرست و...ارائه شد.همچنین بیان شد "مباحث سرپرستی برای کسانی اهمیت دارد که بتوانند در قالب گروه کوهنوردی کنند".امیدواریم همه کسانی که خود را عضوی از گروه می دانند این قبیل مباحث را بیشتر مورد توجه قرار داده چرا که در ایران کوهنوردی فعالیت مخاطره آمیزی است .زیرا در مقایسه با عرف جهانی با کمبود علم و آموزش همراه است.

همچنین در این سمینار پیشنهاد شد که "زین پس به جای کلمه سرپرست ، کلمه راهبر به کار برده شود " که دوستان می توانند نظرات خود را در مورد این پیشنهاد در کامنتی بیان کنند.

جا دارد از آقای کاظمی سرپرست تیم اماوند که زحمت این سمینار پر بار و مفید را کشیدند تشکر کنیم.

افراد شرکت کننده:

خانمها : گلستان ، شیرنژاد ، خادمی ، رضایی ،اسماعیلی

آقایان : حسن نسب ، معین الدینی ، گنجعلیخانی ، خسروی ، خجسته موسوی ، عودی ، علیان ، ملکی ، برجی ، مجتبی سعید ، اشرف گنجویی

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه کردن