گروه کوهنوردی اماوند


تشکیل اولین جلسه هیئت اجرایی

فرستادن به ایمیل چاپ

 

اولین جلسه گروه در سال ششم اماوندی با حضور سرپرست گروه و مسئولین کمیته ها به جز کمیته فرهنگی مورخ 10/6/1392 در دفتر گروه تشکیل شد و موارد متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نتیجه و جمع بندی آن به شرح ذیل می باشد:
1-    با تصویب هیئت اجرایی در صورت غیبت هریک از مسئولین در دو جلسه متوالی و یا سه جلسه در طول سال هیئت اجرایی، مسئول کمیته مربوطه سلب مسئولیت می شود.
2-    هر یک از کمیته ها برنامه های سال جاری خود را ارائه دادند و مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
3-    در مورد وضعیت اعضای جدید و ارتقا عضویت اعضا تصمیم گیری شد.
4-    در مورد تخصیص بودجه به کمیته ها بررسی لازم صورت گرفت.
5-    تصویب مبلغ شهریه هر یک از اعضا به مانند قبل در سال جاری و بررسی راه های جذب بودجه .
6-    نحوه انتخاب نماینده اعضا در هیئت اجرایی گروه.

 

حاضرین در جلسه :

آقای رضا کاظمی (سرپرست گروه) ، آقای مهدی امیری نژاد (مسئول کمیته آموزش) ، خانم دکتر مهری شیرنژاد (مسئول کمیته پزشکی و امداد و نجات گروه) ، خانم زهرا خضری مقدم (مسئول کمیته مالی) ،خانم مهدیه رضایی (مسئول روابط عمومی)، خانم مهسا ترابی (مسئول کمیته محیط زیست)، خانم نسرین خضری مقدم (دبیر افتخاری گروه)

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه کردن