گروه کوهنوردی اماوند


صعود زمستانه به قله سه شاخ

فرستادن به ایمیل چاپ

 

بنام همیشه همراه

گزارش صعود زمستانی به قله سرسخت و پر صلابت سه شاخ از قلل رشته كوه هاي جوپار

تاريخ: ۱۹ الی ۲۱ بهمن ۹۷

سرپرست برنامه:آقاي محسن دامغاني

اگر ما در مسيري حركت ميكنيم كه خطر از دست دادن جانمان دركمين باشد،به معناي بي ارزش بودن زندگي نيست.رفتن به مناطق خطرناك راهیست براي زندگي كردن با قدرت وكيفيت بالاتر. به علاوه زندگي دركلانشهرها به مراتب خطرناكتر از صعود به قله اورست است. ما هزاران سال درحفاظت از خودمان گذرانده ايم، اما محافظه كاري واحساس عدم امنيت مانع رشد وپيشرفت ما ميشود.

رینهولد مسنر


رشته کوه های جوپار جزء فنی ترین و سرسخت ترین قلل ایران بوده كه صعود به آنها جزو دشوارترين صعودهاي فني محسوب ميشود. يكي از قلل مرتفع اين رشته كوه ها،قله سرسخت وپرصلابت سه شاخ بوده با ارتفاع ۴۱۳۵ متر که مشهورترین آنهاست. كه صعود زمستاني اين قله سرسخت وپرصلابت وعبور از مسيرهاي صعب العبور وبه چالش كشيدن آنها از آرزوهاي كوهنوردان حرفه اي ميباشد. صعود به اين قله درفصول مختلف سال نيازمند برنامه ريزي صحيح ميباشد صعود زمستانه قلل رشته كوه هاي جوپاردرمقايسه با صعود اين قلل در ديگر فصول قابل قياس نيست. زيرا در زمانبندي براي صعود به قله بايد تمام موانع مسير وچالش ها را درنظر گرفت. درصعود زمستانه چهره كوه خشن وپرچالش بوده وهر لحظه جلوه اي تازه از چالش با مسير وعبور از موانع را پيش رو ميگذارد كه به هيچ عنوان وتحت هيچ شرايطي قابل پيش بيني نخواهد بود. دراين جا تصميم نهائي براي صعود را كوهستان ميگيرد كه آيا به شما اجازه صعود خواهد داد يا خير؟

اما گزارش برنامه..

با توجه به زمانبندي وبرنامه ريزي كه براي صعود زمستانه درنظر گرفته بودم،ساعت ۱۲:۳۰ روز پنجشنبه 18بهمن 97 كرمان را به مقصد دهانه قناتغستان كه ابتداي مسير پيمايش به سمت قله هاي جوپار است ترك ميكنم.دوستان همنوردي كه قرار است مسير صعود را باهم طي كنيم ساعاتي قبل وارد منطقه شده اند، قرار بر اين است كه در زير قيف مصيبت كمپ خود را برپا كرده تا من نيز به آنها ملحق شوم. ساعت 14.30 به ابتداي مسير پيمايش واقع دردهانه قناتغستان ميرسم. درمسير سنگلاخي رود سفيد با سرعتي مناسب وكوله اي سنگين حركت خود به سمت جانپناه را آغاز ميكنم. بعد از گذشت يكساعت با پشت سرگذراندن ديواره راهرو رجب به سمت خندق خرپران پيش ميروم.اين قسمت از مسير همواره پيمايشي لذت بخش برايم داشته است.مشاهده بخشي از خط الراس و قلل سربه فلك كشيده رشته كوه هاي جوپار و همچنين سكوت كوهستان درطي مسير آرامشي سرشار از انرژي را برايم فراهم مي آورد. بعد از عبور از خندق پربرف خرپران در ساعت ۱۷:۱۰ به جانپناه ميرسم كه با استقبال يكي از همنوردان قديمي ام روبرو ميشوم.بعد از دقايقي گپ وگفت با ايشان وبعد از گذراندن مدت زمان كوتاهي درحدود بيست دقيقه براي استراحت با توجه به تاريكي هوا با هدلامپ برپيشاني جانپناه را به سمت كمپ واقع درزير قيف مصيبت ترك ميكنم. بعد از نيم ساعت پيمايش و برقراري تماس تلفني با دوستان مستقر در كمپ موقعيت آنها را كه در پنجاه متري قيف مصيبت كمپ خود را برپا كرده اند جويا ميشوم. شرايط عبور مسير از جانپناه به سمت كمپ با وجود برف زياد وقسمت هاي يخ زده در مسير بسيار سخت ميباشد.

دراينجا كفشها را عوض كرده و با بستن كرامپون و در نهايت احتياط وارد مسير ميشوم. دماي هوا بسيار پايين است. در تاريكي شب در مسيري با شيب تند و يخزده آرام و با احتياط به سمت جلو ميروم. بعد از گذشت دقايقي با مشاهده نور هدلامپ دوستان همنورد و با شنيدن صداي تشويق گرم آنها انگيزه و اميد بيشتري براي عبور از مسير سخت را پيدا ميكنم. از همانجا به آنها سلام كرده و از آنها ميخواهم تا ورود من به كمپ چاي را آماده كنند. بعد از عبور از اين مسير سخت در ساعت ۱۹:۰۰ با استقبال پرمهر همنوردان وارد كمپ ميشوم. بعد از استراحت و نوشيدن چاي گرم خستگي مسير را از تن خارج ميكنم. دركمپ همراه با دوستان همنورد درمورد ادامه مسير و شرايط دشواري هاي صعود ،چك كردن وسايل فني، ساعت حركت و ديگر مسايل مشورت وگفتگو ميكنيم. تمام نگراني من ودوستانم عبور از قيف وشرايط دشوار و ناپايدار وريزش بهمن در طي مسير ميباشد. زيرا نميدانستيم بارش برف در چند روز گذشته به چه ميزان بوده است؟ آيا با توجه به بارش برف در روزهاي اخير و درجه برودت هوا مسير پيمايش در قيف يخ زده است؟ آيا همانند دوسال گذشته مجبور به بازگشت از ميانه قيف ميشو؟ وهزارانم سوال ديگر؟؟؟ وميدانيم جواب تمام اين سوالات را فردا وقتي وارد قيف ميشويم از كوه خواهيم گرفت. از بخت نيك، من ويكي از دوستان همنورد درتلاشي زمستانه كه چند سال پيش داشته ايم موفق به صعود قله سه شاخ شده ايم. و تجربه صعود زمستانه در ساليان گذشته براي عبور از شرایط دشوار وصعودي كه درپيش داريم قطعا مفيد وكارآمد خواهد بود. بعد از مشورت واتفاق نظر درمورد مسائل كلي و شرايط صعود و صرف شام ساعت ۲۱:۰۰ وارد كيسه خواب هايمان ميشويم. با دلي پر از اميد همراه با نگراني از شرایط صعود فردا به خواب ميرويم.

ساعت 4:00 صبح از خواب بيدار ميشويم هوا بسيار سرد است و هواشناسي درجه برودت هوا در منطقه را منفي17 درجه سانتيگراد اعلام كرده است. به سرعت كوله ها را بسته و بعد از فيكس كردن كرامپون ها حركت خود را با عزم و اراده اي راسخ به سمت قله سرسخت سه شاخ آغاز ميكنيم.

ساعت 5:30 صبح به ورودي قيف ميرسيم. بعد از رسيدن به دهانه قيف اين نگراني را داريم كه ممكن است شرايط عبور از آن به گونه اي باشد كه مجبور به بازگشت در همان لحظات اولیه شويم. ولي اميدواريم كه با تمام سختي هاي پيش رو كوه به ما اجازه عبور از قيف را بدهد. برخلاف انتظار ما و با توجه به برودت هوا برف در مسير به شكل پودري و نه يخ زده تجمع يافته بود.كه اين وضعيت باعث كند شدن حركت ما نسبت به وضعيت يخ زده مسير ميشد. از ابتداي ورود به قيف برف پودري عميقي پذيراي ورود ما شد.كه وجود اين شرایط با توجه به شيب بالاي مسير كه گاهي به هفتاد درجه ميرسيد ميتوانست بسيار خطرساز باشد زيرا احتمال ريزش بهمن راهرلحظه بهمراه داشت. خوشبختانه به دليل صعودهاي پي درپي در ساليان گذشته شناخت كاملي از قيف داريم و سعي ميكنيم بهترين مسير را براي صعود انتخاب كنيم.آرام آرام ودرنهايت دقت واحتياط و با گام هايي مطمئن به سمت جلو ميرويم. با روشن شدن هوا جزئیات بيشتري از مسير صعود در پيش چشممان نمايان ميشود، مسير را با دقت از نظر ميگذرانيم، شيب تندي را كه گذرانده ايم و ادامه مسيري پرچالشی كه در پيش رو داريم. درادامه حرکت به يكي از قسمت هاي سخت و پرچالش مسير ميرسيم. شيبي بسيار تند ويخ زده كه درانتظارمان است ، عبور از اين منطقه با درجه شيب بالا در تابستان به سختي پيموده ميشود كه پيمايش آن درمقايسه با زمستان وآنهم به صورت يخ زده قابل قياس نيست. در زمستان دوسال گذشته مجبور به بازگشت از اين نقطه به دليل ريزش بهمن و بارديگر به دليل شرایط ريزشي مسير شده بودم. ولي امروز در اين لحظه من اينجا بودم تا با تمام توان و تجربه و با وجود دوستان همنورد و پرتوان و با تجربه اي كه دركنارم بودند اين چالش را به زير گامهايمان بكشيم.با گام هايي مطمئن وارد مسير ميشويم وميدانيم كه هرگام برداري و حركت اشتباه ميتواند منجر به حادثه اي ناگوار شود. خوشبختانه با صرف انرژي مضاعف و با گام برداري صحيح ودر نهايت دقت از اين مسير بسلامت عبور ميكنيم. براي پيمايش اين محدوده صدمتري با درجه شيب بالا حدود ۴۰ دقیقه وقتمان صرف شد. بعد از عبور از اين مرحله به كراكس قيف رسيديم كه دراين مرحله با چالش عبور از سنگهاي يخ زده روبرو ميشويم. با تلاش و همتي بينظير و با استفاده از نيش كلنگ هايمان از اين موانع صعب العبور نيز گذر كرديم. سپس به پهنه وسيع قيف كه برف زيادي را درخود جمع كرده بود رسيديم. ميزان برف تجمع يافته به حدي بود كه گاه تا سينه دربرف فرو ميرفتيم. بعد از عبور از اين مرحله به دهليز پاياني قيف كه كاملا يخ زده بود رسيديم. انگار كوه با گذاشتن اين شرایط سخت پيش پايمان سعي در كم كردن اراده وانگيزه ما داشت. اما بعد از مشاهده عبور ما از اين مراحل چاره اي جز تسليم در برابر مقاومت ما نداشت. عبور از دهليز پاياني قيف با سرعتي زياد انجام شد، ولي ميدانستيم در بازگشت عبور از اين محدوده مشكل ساز خواهد بود. در نهايت بعد از چهارساعت گذران چالش و دست و پنجه نرم كردن با سنگ وبرف و يخ در صحت وسلامت وشادماني به بالاي قيف رسيديم. با اتمام چالش اصلي انگار شادي صعود قله نصيبمان شده بود. اما هنوز تا رسيدن به قله مسيري سخت درپيش داشتيم. از آن ارتفاع به مسيري كه پيموده بوديم نگاهي انداختيم ودلهره فرود و بازگشت از همين حالا فكرمان را به خود مشغول كرده بود، ميدانستيم كه با گرم شدن هوا برف بسيار شكننده خواهد بود. دقايقي را براي استراحت و كسب انرژي مجدد و صرف تنقلات توقف ميكنيم.

ساعت در اين زمان ۹:۳۰ و تا زمان طلايي صعود ۲:۳۰ ساعت زمان نياز داريم. بايد بتوانيم در اين مدت زمان صعود خود را انجام دهيم. وگرنه در صورت اتلاف وقت حتي در پنجاه متري قله هم که باشيم بايد برگرديم. واين قانون اصلي در صعودهاي زمستانه است."مديريت زمان" بعد از عبور از چالش دست به سنگ وارد چالش بعدي ميشويم. بازهم برف وسنگهاي يخ زده و بازهم استرس.... ولي براي عبور از اين مرحله به اراده وتوان گامهايمان اعتماد كامل داريم.با با دقت واحتياط از اين مرحله عبور ميكنيم تا به شاخ شكسته برسيم. با مشاهده چشم انداز زيبايي هرم قله سه شاخ انرژي مان براي صعود مضاعف ميشود وما وارد خوان آخر صعود ميشويم. هميشه در مراحل پاياني رسيدن و صعود به قله آنهم قله اي به سرسختي سه شاخ بزرگ اشك شوق درچشمانم جمع ميشود. شايد براي كسي كه براي اولين بار اين قله پرصلابت را صعود ميكند تجربه هيجان فتح قله جذاب باشد. اما براي من بعد از چهارده بار تجربه صعود شايد بيان احساسم كمي عجيب باشد. بياد دوستانم و همه كساني كه با پيام هاي پر مهرشان مرا بدرقه كرده بودند،

اين گامهاي آخر با سرعت بيشتري طي ميكنم وسرانجام تيم قدرتمند و پرتوان ما بعد از ساعتها چالش مداوم با برف و يخ و طي مسيري صعب العبور درساعت ۱۱:۵۶ روز جمعه 19بهمن ماه 97 گامهاي خوشبخت خود را در برفهاي قله پر صلابت سه شاخ جوپار ميگذارد. گونه هايم از اشك شوق لبريز ميشود وپس از تبريك و شاد باش و گرفتن عكسهاي پيروزمندانه به سرعت آماده فرود و بازگشت ميشويم. در بازگشت از مسير شن اسكي فرود مياييم ودرساعت 14:15 به بالاي قيف ميرسيم درنهايت دقت فرود خود را درشيب بسيار تند مسير كه در جلوي چشمانمان خودنمايي ميكند آغاز ميكنيم. دهليز يخ زده را با احتياط گام برداري ميكنيم و به قسمت وسيع قيف ميرسيم دراين قسمت بايد كمي به سمت چپ مسير برويم تا كراكس مسير را دور زده وسپس فرود را انجام دهيم. طي اين مسير با توجه به حجم برف جمع شده دركاسه و تابشي كه مدت زمان طولاني از خورشيد دريافت كرده بسيارخطرناك خواهد بود. پيمايش عرض پنجاه متري اين محدوده را نفر به نفر انجام ميدهيم تا با كمترين احتمال شکست در برف روبرو شویم و در صورت ريزش بهمن حداقل يكنفرمان را با خود ببرد. با رعايت اصول فني ايمني فرود دربرف و در سكوت كامل از اين نقطه در حال عبور بوديم كه ناگهان در اثر شكست جزئي برف ترك خورد، نفسهامان از ترس ريزش بهمن در سينه حبس شد به گونه اي كه صداي ضربان قلب خود را ميشنيديم شايد در آن لحظه قلب هاي به تپش افتاده مان از ما ميخواستند كه بيشتر مراقب باشيم كه با كوچكترين اشتباه باعث قطع تپشهايش نشويم. بخت با ما يار بود و بهمنی فرو نريخت. در هر صورت در استرس و فشاري عذاب آور از آن قسمت عبور كرديم. و در حال فرود از قيف گاها در تله هاي برفي گير ميافتاديم كه هم احتمال آسيب ديدگي داشت و هم خارج شدن از آن با كمك يكديگر و با صرف انرژي زياد انجام ميگرفت. هيچ اشتباهي مجاز نبود زمان به سرعت در حال سپري شدن بود. به پايان روز و به تاريكي هوا نزديك ميشديم که ادامه مسير در قيف سختتر ميشد. از ابزارهايمان به خوبي استفاده ميكرديم ،داشتن كرامپون و استفاده از كلنگ و همچنين آشنايي با تكنيك هاي صعود و فرود از اولويت هاي اصلي صعود زمستانه در سه شاخ است. در هر حال اين قسمت از فرود هم درآرامش و با احتياط پيموديم تا لحظه اي كه از قيف خارج ميشديم اميدوار بوديم كه بهمن برسرمان فرو نريزد. به هر تقدیر پس از ساعتها درگیری مداوم با چالش های بی پایان در ساعت ۱۶:۲۰ به محل کمپ رسیدیم و پس از جمع آوری آن به سرعت راهی سنگ آشپزخانه شدیم. در آنجا کرامپونها را آزاد کرده و سبک بال و بدون دغدغه و در نهایت آرامش خیال در غروب زیبای خورشید به سوی جانپناه میرویم. دیگر هیچ خطری ما را تهدید نمیکند..

ساعت ۱۸ وارد جانپناه فلزی و دوست داشتنی جوپار شده و از خود پذیرایی شایانی میکنیم. حدود ۱۳ ساعت صعود و فرود بسیار سخت و پر استرس داشته ایم. البته در این بین نباید از تجربه، توان بالای جسمانی و فنی و همچنین برنامه ریزی دقیق و دست کم‌ نگرفتن کوه در اجرای این صعود به سادگی گذشت. در گواه این مدعا به این نکته میتوان اشاره کرد که از بین ۲۳ نفر کوهنوردی که در این ایام در منطقه حضور داشتند تنها تیم ۳ نفره ما موفق به صعود قله شد که این نشان از عظمت و بزرگی جوپار دارد و نشان دهنده آن است که اگر با تفکر درست وارد منطقه نشویم و این رشته کوه سخت و پرچالش را سر سری و دستکم بگیریم براحتی با شکست مواجه شده و چه بسا یک اشتباه کوچک میتواند باعث بوجود آمدن حوادث ناگواری هم باشد. شبی خاطره انگیز را در جانپناه سپری کرده و پس از خوابی شیرین در ساعت ۸:۰۰ صبح روز بعد بسوی ابتدای مسیر راهی میشویم ابتدا خندق و سپس راهرو رجب را به سرعت فرود آمده و وارد رود سفید میشویم قسمت عمده خستگی و فرسایش کوهنوردان در برگشت از جوپار همین رود سفید و سنگلاخهای آن است. گویی این‌ قسمت از مسیر قرار نیست تمام شود. به هر تقدیر در ساعت ۱۱:۰۰ در ابتدای دهانه قناتغستان سوار بر خودروی یکی از دوستان شده و به سمت کرمان حرکت میکنیم سرانجام در ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه ۲۰ بهمن ۹۷ ورودی شهر کرمان نقطه پایانی بر این صعود بیادماندنی بود.. 

 

در پایان گزارش جا دارد از همنوردان عزیزم آقایان محمد آذر شب و حمید اسماعیل زاده که در لحظه به لحظه این صعود سخت در کنارم بودند مراتب سپاس و قدردانی خود را اعلام نمایم.

به امید فردایی بهتر برای خانواده بزرگ اماوند

۲۴ بهمن ۹۷ محسن دامغانی

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه کردن