گروه کوهنوردی اماوند


پزشکی

فیلتر عنوان 
نمایش # 
# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 برگزاری آموزش حمل مصدوم در کوه مژگان گلستان 2199
2 پزشکی کوهستان محبوبه اسماعیلی 1346
3 اقدامات اساسی برای نجات زندگی در کوهستان مژگان گلستان 1520
4 اهمیت آب در کوهنوردی مژگان گلستان 3420
5 اهمیت تغذیه در کوهنوردی مژگان گلستان 1015
6 گرفتگی عضلات و علتهای آن مژگان گلستان 1661
7 ارتفاع زدگی دکتر سعید صحبتی 748