گروه کوهنوردی اماوند


برنامه تمرینات گروه اماوند

فرستادن به ایمیل چاپ

برنامه تمرینات گروه اماوند

دوستانی که قصد شرکت در هرکدام از تمرینات زیر را دارند موظفند با مسئول برنامه تماس گرفته هماهنگ نمایند.مسئول برنامه وظیفه ای در قبال اطلاع دادن به افراد به وسیله پیامک و ...  ندارد.


یکشنبه ها کوهنوردی مسجد صاحب الزمان

آقای حامد خسروی

09163699750

دوشنبه ها تمرین فنی مسجد صاحب الزمان

آقای کاظمی

09133417284

چهارشنبه ها دوچرخه سواری ابتدای هفت باغ.کلبه جنوب

آقای ابراهیم معین الدینی

09132403009

چهاشنبه ها غارنوردی مسجد صاحب الزمان

خانم یوسفی پور

09131431128