گروه کوهنوردی اماوند


فرم عضویت

فرستادن به ایمیل چاپ

دوستان علاقه مند به عضویت در گروه اماوند می توانند فرم عضویت را از اینجا دریافت کرده و پس از تکمیل آن ،با مدارکی که در ذیل آمده به آدرس : روبه روی استانداری - خ ارتش نبش کوچه 10 (کامپیوتر بهار) تحویل دهند.

1 - کپی شناسنامه

2 - کپی کارت ملی

3 - کپی بیمه ورزشی

4 - گواهی صحت سلامت از پزشک عمومی

5 - دو قطعه عکس

6 - کپی گواهی دوره های کوه نوردی در صورت گذراندن

7 - واریز مبلغ 30.000 تومان برای عضویت سه ماه اول به شماره حساب 0106499513004 بانک ملی به نام رضا کاظمی زاده و محمدعلی ملکی.

با تشکر