گروه کوهنوردی اماوند


برنامه این هفته

گروه کوهنوردی اماوند

فواید کوه ها به روایت قرآن

فرستادن به ایمیل چاپ

در آفرینش هر چیزی حکمتی نهفته و خداوند هیچ چیزی را بیهوده و باطل نیافریده است...

به کوشش سید امین جلال الدینی

 

آمار فصل بهار

فرستادن به ایمیل چاپ

آمار حضور در جلسات و برنامه های گروه در فصل بهار

گزارش دره نوردی سیمک

فرستادن به ایمیل چاپ

 اولین برنامه فصل تابستان در تقویم گروه فرود از آبشارهای زیبای سیمک بود...

گوزن زرد ایرانی

فرستادن به ایمیل چاپ

ازدواج فاميلي براي گوزن زرد نيز دردسرساز شد

به کوشش مهسا ترابی نژاد

صعود به دماوند

فرستادن به ایمیل چاپ

صعود افتخارآفرین آقایان حمید و معین سعید.

تصاویر منتخب نشنال جئوگرافی

فرستادن به ایمیل چاپ

تصاویر منتخب نشنال جئوگرافی

به کوشش مژگان گلستان

 

برنامه فصل تابستان

فرستادن به ایمیل چاپ

برنامه فصل تابستان

سمینار تجهیزات کوهنوردی

فرستادن به ایمیل چاپ

سمینار ماهیانه خردادماه با عنوان تجهیزات کوهنوردی در تاریخ 1392/4/4 برگزار گردید.

 

آلودگی نوری

فرستادن به ایمیل چاپ

آلودگی نوری،قتل مهتاب به فرمان نئون

به کوشش مهسا ترابی نژاد

 

زندگینامه ادموند هیلاری

فرستادن به ایمیل چاپ

زندگینامه ادموند هیلاری

به کوشش زینب یوسفی پور

صفحه 55 از 58