گروه کوهنوردی اماوند


برنامه این هفته

گروه کوهنوردی اماوند

جشن تیرگان

فرستادن به ایمیل چاپ


نام روزهای ماه در ایران باستان

به کوشش زینب یوسفی پور

گزارش صعود به سه شاخ بزرگ

فرستادن به ایمیل چاپ

      و کوه را در یاب

اخبار محیط زیست

فرستادن به ایمیل چاپ

رودخانه‌های خشک شده منشا ریزگردها نیستند...

گزارش صعود به قله کیل جلال

فرستادن به ایمیل چاپ

سلسله کوه های جوپار از جمله کوه های خشن و سرسخت هستند که به همان نسبت صعود به قله های آن هم لذت بخش و شیرین است...

گزارش برگزاری جلسه کمیته فنی و آموزش

فرستادن به ایمیل چاپ

برنامه تمرینات آمادگی جسمانی

فرستادن به ایمیل چاپ

برنامه تمرینات آمادگی جسمانی

 

گزارش تمرین فنی

فرستادن به ایمیل چاپ

در تاریخ 27/03/1392 در محل گلزار شهدای کوهستان با حضور 7 نفر از اعضای گروه برنامه فنی برگزار شد.

تغییر زمان کنفرانس

فرستادن به ایمیل چاپ

قابل توجه دوستان گرامی:

بنا به درخواست تعداد زیادی از دوستان ،کنفرانس امروز 92/3/28  با عنوان تجهیزات کوهنوردی به دلیل همزمانی با پخش مسابقه فوتبال ایران-کره جنوبی به سه شنبه هفته آینده موکول گردید.آخرین سه شنبه هرماه منتظر دیدار دوستان در کنفرانس آموزشی اماوند هستیم.(کارگروه آموزشی گروه اماوند).

اخبار محیط زیست

فرستادن به ایمیل چاپ

با آغاز فصل زادوولد حیات وحش دائما خبر زنده گیری نوزادان حیوانات وحشی از سراسر کشور به گوش می رسد...

اکوسیستم کوهستان و راههای حفاظت از آن

فرستادن به ایمیل چاپ

به کوشش زینب یوسفی پور

صفحه 56 از 58