گروه کوهنوردی اماوند


گروه کوهنوردی اماوند

سمینار تجهیزات کوهنوردی

فرستادن به ایمیل چاپ

سمینار ماهیانه خردادماه با عنوان تجهیزات کوهنوردی در تاریخ 1392/4/4 برگزار گردید.

 

آلودگی نوری

فرستادن به ایمیل چاپ

آلودگی نوری،قتل مهتاب به فرمان نئون

به کوشش مهسا ترابی نژاد

 

زندگینامه ادموند هیلاری

فرستادن به ایمیل چاپ

زندگینامه ادموند هیلاری

به کوشش زینب یوسفی پور

جشن تیرگان

فرستادن به ایمیل چاپ


نام روزهای ماه در ایران باستان

به کوشش زینب یوسفی پور

گزارش صعود به سه شاخ بزرگ

فرستادن به ایمیل چاپ

      و کوه را در یاب

اخبار محیط زیست

فرستادن به ایمیل چاپ

رودخانه‌های خشک شده منشا ریزگردها نیستند...

گزارش صعود به قله کیل جلال

فرستادن به ایمیل چاپ

سلسله کوه های جوپار از جمله کوه های خشن و سرسخت هستند که به همان نسبت صعود به قله های آن هم لذت بخش و شیرین است...

گزارش برگزاری جلسه کمیته فنی و آموزش

فرستادن به ایمیل چاپ

برنامه تمرینات آمادگی جسمانی

فرستادن به ایمیل چاپ

برنامه تمرینات آمادگی جسمانی

 

گزارش تمرین فنی

فرستادن به ایمیل چاپ

در تاریخ 27/03/1392 در محل گلزار شهدای کوهستان با حضور 7 نفر از اعضای گروه برنامه فنی برگزار شد.

صفحه 56 از 58