گروه کوهنوردی اماوند


گروه کوهنوردی اماوند

گزارش برنامه "گروه"

فرستادن به ایمیل چاپ

نام برنامه : دره گروه          نوع برنامه : دره نوردی - کوهپیمایی

 

 

گزارش صعود مشترک بم

فرستادن به ایمیل چاپ

 

برنامه صعود مشترک بم (کوه شیر منطقه دهبکری)6-5 اردیبهشت ماه 92

ارتفاع قله :3200 متر

سرپرست : آقای محمد رضا ابراهیمی مجد

این برنامه به بهانه  بیستمین سالگرد صعود های مشترک استان کرمان و به عنوان پنجاه و سوین صعود مشترک استانی برگزار شد.

حضور پزشک گروه در دوره آموزش پزشکی تیم های کوهنوردی

فرستادن به ایمیل چاپ

حضور پزشک گروه در دوره آموزش پزشکی تیم های کوهنوردی

خانم دکتر شیرنژاد از اعضاء و پزشک گروه در دوره ی پنجاه ساعته آموزش پزشک تیم های کوهنوردی که توسط فدراسیون پزشکی – ورزشی برگزار می شود شرکت خواهد کرد.

حضور ایشان با توجه به علم و دانش ایشان و مباحث آموزشی در این دوره ، نتنها برای گروه اماوند بلکه برای جامعه کوهنوردی کرمان بسیار مفید و مسمر ثمر خواهد بود.

برای ایشان آرزوی موفقیت می نماییم.

دوچرخه سواری نوروز

فرستادن به ایمیل چاپ

دوچرخه سواری نوروزی

صفحه 60 از 60